ŽSR, Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku a spodku číslo 1 a 2 v úseku Devínske Jazero – Zohor SO 32-01 Železničný spodok – koľaj č. 1 - netkaná geotextília Fibertex, šesťuholníková geomreža Tensar TriAx TX190L a Tensar TriAx TX170.
ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa, SO 49.32.02 Žst. Bytča; vystužený gabiónový oporný múr GEOMUR-G
ŽSR, Modernizácia trate Beluša - Púchov, SO 42.33.10 - GEOMUR-TW1
Obchvat Martina, vystuženie asfaltových vrstiev vozovky - GlasGrid 8501
GEODOSKA - stabilizovaná podkladová vrstva
GEOSVAH - G
GEOMUR - TW1
GEOMUR - ARES
GEOMUR - G
BLOCK-SK - zvárané gabióny
Ochrana proti padaniu skál
Cofra-Chemia - zlepšovanie vlastností zemín

CHÉMIA - SERVIS, a.s.
Zadunajská cesta 10
851 01 Bratislava
+421 2 634 540 90
obchod@chemiaservis.sk

1990 – 2016 © CHÉMIA – SERVIS, a.s.