GEOMUR - ARES

GEOMUR-ARES je certifikovaný oporný systém, ktorý sa skladá z betónových panelov v kombinácii s geomrežami Tensar, ktoré vystužujú blok zeminy. Vysoká pevnosť spoja medzi pohľadovými panelmi a geomrežou je charakteristickou vlastnosťou systému. Panely sú dodávané z výroby, alebo vyrábané priamo na stavbe ako staveniskový prefabrikát. Využitie nekovovej výstuže v bloku vystuženej zeminy robí tento systém schopným odolávať dlhodobému pôsobeniu chloridov, sulfátov, zemín s nízkym odporom alebo účinkom bludných prúdov. Tieto vlastnosti zaraďujú oporný systém GEOMUR-ARES medzi logickú voľbu pre použitie v kombinácii s kontaminovanými zeminami v zásype, výstavbe plošín pre transformátory a elektrifikované železničné trate.

 

Časti oporného systému GEOMUR-ARES:

 • betónové panely
 • tuhé monolitické jednoosové HDPE geomreže Tensar typ RE500
 • spojovacia tyč - bodkin

 

Ekonomická efektívnosť a variabilita oporného systému GEOMUR-ARES ponúka, projektantom, realizátorom a investorom mnoho výhod oproti tradičným materiálo, ako je napríklad vystužený betón na výstavbu oporných múrov a mostných opôr:

 • rýchla a ekonomicky výhodná konštrukcia
 • dlhodobá životnosť s minimálnymi, resp. žiadnymi nákladmi na údržbu
 • vysoká odolnosť voči nerovnomernému sadaniu
 • vysoká odolnosť voči seizmickým vplyvom
 • možnosť využitia miestnych, alebo recyklovaných zrnitých zásypových materiálov
 • nízke zaťaženie základovej škáry zjednodušuje a zlacňuje základovú konštrukciu
 • výstavba atraktívnych konštrukcií so životnosťou až 120 rokov

 

Využitie oporného systému GEOMUR-ARES:

 • v cestných (diaľničných) telesách
 • v železničných telesách
 • výstavba vystužených mostných opôr
 • výstavba vystužených mostných krídiel
 • výstavba nájazdových rámp
 • vytvorenie terás a prekonanie výškových rozdielov terénu okolo rodinných domov, bytových domov

CHS-GEO Servis, a.s.
Vysoká 19
811 06 Bratislava
+421 2 634 540 90
info@chsgeo.sk

1990 – 2021 © CHS-GEO Servis, a.s.