Tensar TriAx

Tensar TriAx

Geomreža Tensar TriAx je tuhá monolitická šesťuholníková polypropylénová geomreža určená na stabilizáciu. Geomreže Tensar stabilizujú zrnitý a sypký materiál podkladovej vrstvy, a tým zvyšujú jeho deformačnú odolnosť, únosnosť a účinnosť.
Šesťuholníkové geomreže Tensar TriAx sú charakteristické tuhou otvorenou štruktúrou a vysokými tuhými ťahovými prvkami, ktoré majú ostré hrany.

CHS-GEO Servis, a.s.
Vysoká 19
811 06 Bratislava
+421 2 634 540 90
info@chsgeo.sk

1990 – 2021 © CHS-GEO Servis, a.s.