Tensar RE - výstužné geomreže

Tensar typ RE500

Tensar typ RE500 sú tuhé monolitické jednoosové geomreže vyrábané z vysokohustotného polyetylénu (HDPE). Geomreže boli vyvinuté špeciálne pre vystužovanie horninových konštrukcií.
Využívajú sa pri budovaní vystužených strmých svahov, oporných múrov, mostných opôr, mostných krídel, ale aj pri sanácii zosuvov.
Jednoosové geomreže Tensar RE sú súčasťou mnohých certifikovaných oporných systémov.

CHS-GEO Servis, a.s.
Vysoká 19
811 06 Bratislava
+421 2 634 540 90
info@chsgeo.sk

1990 – 2021 © CHS-GEO Servis, a.s.