Miragrid GX - výstužné geomreže

Miragrid GX - dvojosové / jednoosové výstužné geomreže

Výstužné geomreže Miragrid GX sú pletné geomreže vyrobené z vysoko odolných polyestrových vlákien, ktoré sú pokryté čiernou polymérovou vrstvou zabezpečujúcou ochranu polyesterových vlákien, poskytujúce vysokú ťahovú pevnosť a nízke creepové charakteristiky. K dispozícii je široká škála ťahových pevností dvojosových a jednoosových geomreží.

Výhody geomreží Miragrid GX:

  • vysoké ťahové pevnosti pri nízkom predĺžení
  • nízka náchylnosť na creep
  • vysoká odolnosť voči poškodeniu pri inštalácii
  • vysoká chemická a biologická odolnosť
  • optimalizovaná štruktúra geomreže
  • vynikajúce hodnoty pull-out a súčiniteľa trenia
  • jednoduchá a rýchla inštalácia

CHS-GEO Servis, a.s.
Vysoká 19
811 06 Bratislava
+421 2 634 540 90
info@chsgeo.sk

1990 – 2021 © CHS-GEO Servis, a.s.