Izolačné fólie

Atarfil HD

Atarfil HD je hladká izolačná fólia vyrábaná z kvalitného vysokohustotného polyetylénu (HDPE). Atarfil HD obsahuje 97,5% čistého polyméru a približne 2,5% sadzí, antioxidantov a tepelných stabilizátorov. Izolačná fólia Atarfil HD neobsahuje žiadne zmäkčovadlá alebo plnivá, ktoré môžu migrovať v priebehu životnosti fólie.
Hrúbka izolačnej fólie sa pohybuje v rozmedzí od 0,75 mm do 3,0 mm.

Atarfil TM/TMT

Atarfil TM/TMT je jednostranne (TM) alebo obojstranne (TMT) štrukturovaná izolačná fólia vyrábaná z kvalitného vysokohustotného polyetylénu (HDPE). Atarfil HD obsahuje 97,5% čistého polyméru a približne 2,5% sadzí, antioxidantov a tepelných stabilizátorov. Izolačná fólia Atarfil HD neobsahuje žiadne zmäkčovadlá alebo plnivá, ktoré môžu migrovať v priebehu životnosti fólie.
Hrúbka izolačnej fólie sa pohybuje v rozmedzí od 1,0 mm do 3,0 mm.

 


 

GSE HD

GSE HD je hladká izolačná fólia z vysokohustotného polyetylénu (HDPE) vyrobená z najkvalitnejších materiálov. Výrobok sa využíva pri aplikáciách, kde sa vyžaduje vynikajúca chemická odolnosť a dlhodobá životnosť bez zmeny vlastností. Štandardne sa vyrába v hrúbkach od 0,3 mm do 3,0 mm.

GSE FrictionFlex

GSE HD FrictionFlex je jednostranne alebo obojstranne zdrsnená, čierna, vysoko kvalitná izolačná fólia vyrobená z vysokohustotného polyetylénu (HDPE). Výrobok sa využíva pri aplikáciach kde sa vyžaduje vynikajúca chemická odolnosť. Zdrsnenie zvyšuje trenie na styku izolačná fólia/zemina resp. Izolačná fólia/geotextília a umožňuje využiť produkt aj na strmých svahoch. Štandardne sa vyrába v hrúbkach od 0,75 mm do 2,5 mm.

GSE UltraFlex

GSE UltraFlex je hladká izolačná fólia z nízkohustotného polyetylénu (LLDPE) vyrábaná z vysoko kvalitnej živice vyvinutej pre flexibilné izolačné fólie. Tento produkt sa využíva hlavne pri aplikáciách, kde sa vyžadujú vyššie hodnoty multiaxiálnej rozťažnosti a predĺženia t.j. aplikáciách kde sa predpokladá nerovnomerné sadanie podložia, resp. pri rekultiváciách skládok odpadov, kde dochádza k rôznej konsolidácii uloženého odpadu.

GSE UltraFrictionFlex

GSE Ultra FrictionFlex je jednostranne alebo obostranne štrukturovaná čierna, vysoko kvalitná izolačná fólia vyrobená z polyetylénu nízkej hustoty (LLDPE). Izolačná fólia sa vyrába zo špeciálne upravenej polyetylénovej živice s vynikajúcou flexibilitou.

GSE TunnelLiner

GSE TunnelLiner je vysoko flexibilná polyetylénová izolačná fólia špeciálne navrhnutá pre aplikácie v hĺbených a razených tuneloch. Skladá sa z čiernej základnej vrstvy a dvoch vonkajších bielych vrstiev, ktoré uľahčujú vizuálnu kontrolu počas inštalácie. Či už sa používa pri výstavbe nových tunelov, alebo pri rekonštrukcii starých tunelových stavieb, GSE TunnelLiner ponúka jedinečnú kombináciu bezpečnosti, tesniacej účinnosti a inštalačnej účinnosti.

CHS-GEO Servis, a.s.
Vysoká 19
811 06 Bratislava
+421 2 634 540 90
info@chsgeo.sk

1990 – 2021 © CHS-GEO Servis, a.s.