GlasGrid - mreže do asfaltových vrstiev

GlasGrid GG

GlasGrid GG je sklovláknitá mrežia s vysokou pevnosťou v ťahu a tuhosťou ôk vďaka potiahnutiu sklených vlákien modifikovaným polymérom, zaisťujúcim ochranu vlákien a vytvorenie optimálneho spojenia vrstiev. Spodná strana mreže je potiahnutá lepidlom aktivujúcim sa tlakom, ktoré uľahčuje pokládku a zaisťuje polohu mreže. Mreža GlasGrid GG je inštalovaná buď priamo na stávajúci povrch vozovky alebo na vyrovnávaciu podkladnú vrstvu. Pri použití mreže pre sanáciu cementobetónových krytov je nutné položiť tenkú asfaltovú vrstvu, na ktorú je následne možná pokládka výrobku GlasGrid.
GlasGrid GG je systém pre sanovanie vozoviek a vystuženie asfaltu, ktorý je používaný najmä pre oddialenie vzniku reflexných trhlín, pri opravách povrchu po výkopoch, pri rozširovaní jazdnej dráhy, prípadne v celej šírke vozovky.

Produktová rada:

GG50

 • pevnosť v ťahu: 55 x 55 ±5 kN/m
 • predĺženie pri pretrhnutí: 2,5 ±0,5 %
 • veľkosť oka: 25x25 mm

GG100

 • pevnosť v ťahu: 115 x 115 ±15 kN/m
 • predĺženie pri pretrhnutí: 2,5 ±0,5 %
 • veľkosť oka: 12,5x12,5, resp. 25x25 mm

GG200

 • pevnosť v ťahu: 115 x 2015 ±15 kN/m
 • predĺženie pri pretrhnutí: 2,5 ±0,5 %
 • veľkosť oka: 12,5x12,5, resp. 25x25 mm

 

GlasGrid CGL

GlasGrid CGL je kompozitný materiál tvorený vysokopevnostnou a tuhou sklovláknitou mrežou spojenou s netkanou textíliou zo špeciálnych vlákien (≈35g/m2). Oká mreže sú veľmi tuhé vďaka potiahnutiu sklených vlákien modifikovaným polymérom, zaisťujúcim ochranu vlákien a vytvorenie optimálneho spojenia vrstiev. Ľahká netkaná textília podporuje účinné spojenie asfaltových vrstiev a poskytuje vysokú nasiakavosť bitúmenu, čo zaisťuje rýchlu a efektívnu pokládku.
GlasGrid CGL je možné inštalovať bez vyrovnávacej asfaltovej vrstvy priamo na frézovanú plochu. Výstuž je používaná najmä na ochranu pred vznikom reflexných thlín, pri opravách povrchu po výkopoch, pri rozširovaní jazdných pruhov, prípadne v celej šírke vozovky. Systém slúži ako výstuž asfaltu, oddiaľuje vznik reflexných thlín a môže predĺžiť životnosť krycej asfaltovej vrstvy až o 300%.

Produktová rada:

CG50L

 • pevnosť v ťahu: 55 x 55 ±5 kN/m
 • predĺženie pri pretrhnutí: 2,5 ±0,5 %
 • veľkosť oka: 25x25 mm

CG100L

 • pevnosť v ťahu: 115 x 115 ±15 kN/m
 • predĺženie pri pretrhnutí: 2,5 ±0,5 %
 • veľkosť oka: 12,5x12,5, resp. 25x25 mm

CHS-GEO Servis, a.s.
Vysoká 19
811 06 Bratislava
+421 2 634 540 90
info@chsgeo.sk

1990 – 2021 © CHS-GEO Servis, a.s.