Drenážne geokompozity s tuhým jadrom

GSE FabriNet CN-E

GSE FabriNet CN-E je trojrozmerný drenážny geokompozit, ktorý sa skladá z dvoch, alebo troch vrstiev. Jadro je tvorené 100% HDPE mriežkou ku ktorej je jednostranne, alebo obojstranne tepelne nalaminovaná PP geotextília. Hrúbka jadra pri tlaku 20 kPa je 3,8 mm.

GSE FabriNet ST-E

GSE FabriNet ST-E je trojrozmerný drenážny geokompozit, ktorý sa skladá z dvoch, alebo troch vrstiev. Jadro je tvorené 100% HDPE mriežkou ku ktorej je jednostranne, alebo obojstranne tepelne nalaminovaná PP geotextília. Hrúbka jadra pri tlaku 20 kPa je 5,0 mm.

GSE FabriNet HF-E

GSE FabriNet HF-E je trojrozmerný drenážny geokompozit, ktorý sa skladá z dvoch, alebo troch vrstiev. Jadro je tvorené 100% HDPE mriežkou ku ktorej je jednostranne, alebo obojstranne tepelne nalaminovaná PP geotextília. Hrúbka jadra pri tlaku 2 kPa je 6,0 mm.

CHS-GEO Servis, a.s.
Vysoká 19
811 06 Bratislava
+421 2 634 540 90
info@chsgeo.sk

1990 – 2021 © CHS-GEO Servis, a.s.