Biodegradovateľné protierózne georohože

TenCate Polyfelt Envirofelt CO

TenCate Polyfelt Envirofelt CO je biologicky odbúrateľná protierózna rohož vyrobená zo 100% prírodného kokosového vlákna.

TenCate Polyfelt Envirofelt CO podporuje rast vegetácie na svahu tým, že zabraňuje povrchovej erózii a optimalizuje mikroklímu. Okrem toho rozklad kokosového vlákna dodáva živiny pre vegetáciu. Životnosť až 5 rokov poskytuje dostatočne dlhé obdobie na uchytenie prirodzenej vegetácie, ktorá potom plní trvalú ochranu proti erózii.

Výhody TenCate Polyfelt Envirofelt CO:

  • 100% biologicky odbúrateľný
  • opticky atraktívne a ekologicky šetrné riešenie
  • jednoduchá inštalácia
  • dlhšia životnosť, ako ostatné produkty z prírodných vlákien, napr. juta
  • primeraná stabilita povrchových vrstiev pôdy v dôsledku vysokej pevnosti rohože
  • žiadna počiatočná erózia v dôsledku vplyvu vetra a vody
  • akumulácia vody v kokosových vláknach znižuje nebezpečenstvo vysychania pôdy

CHS-GEO Servis, a.s.
Vysoká 19
811 06 Bratislava
+421 2 634 540 90
info@chsgeo.sk

1990 – 2021 © CHS-GEO Servis, a.s.