Bentomat - bentonitové rohože

Bentomat AS CHS

Bentomat AS CHS je vystužená geosyntetická ílová bariéra, ktorá pozostáva z vrstvy bentonitu sodného uloženého medzi tkanou a netkanou geotextíliou, ktoré sú následne spojené vpichovaním zabezpečujúcim vnútornú stabilitu produktu. Vpichovanie minimalizuje pohyb bentonitového granulátu, čo zabezpečuje konzistentne nízku priepustnosť a maximálny účinok v rôznych podmienkach inštalácie.

CHS-GEO Servis, a.s.
Vysoká 19
811 06 Bratislava
+421 2 634 540 90
info@chsgeo.sk

1990 – 2021 © CHS-GEO Servis, a.s.