Ochrana proti padaniu skál

Oblasti a typy aplikácií

  • aktívne opatrenia
  • pasívne opatrenia
  • umbrella system


Aktívne opatrenia

Kruhové panely

Kruhové panely predstavujú najvyššiu triedu technologického riešenia pre povrchovú ochranu skalných svahov a zachytávanie nestabilných skalných blokov. Ich špecifickou vlastnosťou je vysoká odolnosť a schopnosť prenášať zvýšené lokálne namáhanie bez ich poškodenia získané vďaka špecifickému usporiadaniu jednotlivých kruhov. Kruhy môžu mať rôzny priemer a sú zhotovené z oceľových vlákien spracovaných z nekonečného drôtu, ukončené vnútorným spojom.

Produktové portfólio:
INCOPAN RING 4 - kruhový panel charakteristický 4 bodmi, v ktorých sú jednotlivé kruhy navzájom spojené
INCOPAN RING 6 - kruhový panel charakteristický 6 bodmi, v ktorých sú jednotlivé kruhy navzájom spojené

Panely z oceľových lán

Vysokopevnostné panely z oceľových lán sú špecifické produkty určené na povrchovú ochranu skalných svahov a zachytávanie nestabilných skalných blokov. Nosné oceľové laná sú v uzloch spájané rôznymi typmi zámkov s rozdielnou pevnosťou.

Produktové portfólio:
INCOPAN LCP/HCP - vysokopevnostné panely s uzlom zhotoveným zo špeciálnych spôn (clipov) uzatváraných tlakom: štandardné spony (LCP) alebo vysokopevnostné spony (HCP)
INCOPAN SWL/SW - vysokopevnostné panely s uzlom zhotoveným zviazaním oceľovým drôtom: previazanie v jednom smere (SWL) alebo previazanie v oboch smeroch (SW)

3STUTOR Plus

3STUTOR Plus je úplne nový systém, ktorý sa používa na povrchovú ochranu skalných svahov a zamedzenie nežiadúceho vplyvu lokálnych nestabilných blokov. Patentovaná ochranná sieť má vysokú pevnosť v ťahu a veľmi malú štruktúrnu deformáciu. Systém je doplnený o kotviace tyče v navrhnutom rastri a oceľové laná, ktoré sú spojené so sieťou špeciálnym typom pozinkovaných oceľových kotviacich podložiek. V prípade osobitných požiadaviek na inštaláciu je možné použiť horizontálne výstužné laná uchytené k ochrannej sieti oceľovou špirálou. Pre menšie zaťaženia je systém 3STUTOR Light tou správnou voľbou - vyznačuje sa rovnakými vlastnosťami ako štandardná verzia; malá deformácia, vysoký výkon a nízka cena.

Dvojzákrutová sieť

Dvojzákrutová sieť sa aplikuje pri aktívnych aj pasívnych opatreniach proti padniu skál spolu s inými komponentmi (klince, spojovacie tyče, oceľové laná, kotvy, roznášacie platne). Sú vyrobené zo šesťuholníkovej siete s rozmermi oka 60x80 alebo 80x100 mm, s priemerom drôtu 2,2 - 2,7 - 3,0 mm. Vyrobená je z oceľového drôtu ťahaného za studena s povrchovou úpravou voči korózii Zn-Al (5%). V prípade inštalácie v agresívnych prostrediach je možné aplikovať poplastovanie povrchu drôtu ako dodatočnú ochranu.


Pasívne opatrenia

Bariéry proti padaniu skál

Dynamické bariéry proti padaniu skál RAV sú defomovateľné štruktúry vyvinuté na zachytávanie padajúcich skál so záchytnou kapacitou od 100 kJ až do 5000 kJ. Deformácia po náraze (zostatková výška po náraze) pre každý typ bariéry je v najvyššej kategórii, Trieda A v súlade s ETAG 27.
Produktový rad zahŕňa aj systém na dočasné použitie: model RAV_T , ktorý je vhodný na zabezpečenie ochrany staveniskových komunikácií, pri banských prácach, dočasných staveniskách a povrchových lomoch.

Produktové portfólio:
Mod. RAV_0/A – dynamická bariéra so záchytnou kapacitou do 100 kJ
Mod. RAV_1/A – dynamická bariéra so záchytnou kapacitou do 250 kJ
Mod. RAV_2/A – dynamická bariéra so záchytnou kapacitou do 500 kJ
Mod. RAV_3/A – dynamická bariéra so záchytnou kapacitou do 1000 kJ
Mod. RAV_5/A – dynamická bariéra so záchytnou kapacitou do 2000 kJ
Mod. RAV_6/A – dynamická bariéra so záchytnou kapacitou do 3000 kJ
Mod. RAV_8/A – dynamická bariéra so záchytnou kapacitou do 5000 kJ

Mod. RAV_T (Temporary Barrier = dočasná bariéra) – dynamická bariéra so záchytnou kapacitou do 200 kJ

 

Protilavínové záchytné bariéry

Protilavínové záchytné bariéry SRAV sú konštruované na prevenciu a ochranu pred lavínami; efektívna ochrana pri hrúbke snehovej pokrývky do 4,0 m. Vysoká variabilita systému umožňuje jeho aplikáciu v rôznych oblastiach; ochrana obytných oblastí, cestnej infraštruktúry, lanových dráh, vlekov, ale aj vo vysokohorských oblastiach, kde hrozí odtrhnutie masy snehu. Navrhovanie protilavínových záchytných bariér SRAV sa riadi Švajčiarskymi smernicami vydanými WSL; Švajčiarsky federálny inštitút pre sneh a lavíny v Davose, pre sklon svahu 45° a faktor kĺzavosti snehu N rovný 2,4 a 3,2.

Produktové portfólio:
Mod. SRAV_25 - protilavínová záchytná bariéra pre hĺbku snehu DK 2,5 m
Mod. SRAV_30 - protilavínová záchytná bariéra pre hĺbku snehu DK 3,0 m
Mod. SRAV_35 - protilavínová záchytná bariéra pre hĺbku snehu DK 3,5 m
Mod. SRAV_40 - protilavínová záchytná bariéra pre hĺbku snehu DK 4,0 m

CHS-GEO Servis, a.s.
Vysoká 19
811 06 Bratislava
+421 2 634 540 90
info@chsgeo.sk

1990 – 2021 © CHS-GEO Servis, a.s.