GEODOSKA - stabilizovaná podkladová vrstva

GEODOSKA je podkladová vrstva zo sypkého materiálu stabilizovaná jednou alebo niekoľkými vrstvami tuhej monolitickej šesťuholníkovej polypropylénovej geomreže Tensar TriAx typ TX. Geomreže umožňujú, aby sa častice sypkého materiálu zazubili a zadržali v jej štruktúre, čím sa zvyšuje pružnosť, deformačná odolnosť, únosnosť a celková účinnosť GEODOSKY.

GEODOSKA sa používa v prípade zložitých základových pomerov a podmienečne vhodných stavenísk:

 • v podloží je málo únosná zemina
 • mení sa hrúbka vrstiev stlačiteľných zemín
 • v podloží sa nachádzajú navážky, odpad, mäkké miesta a dutiny, resp. kaverny

GEODOSKA umožňuje:

 • zníženie hrúbky podkladovej vrstvy (až o 40%)
 • predĺženie životnosti podkladovej vrstvy
 • zvýšenie únosnosti na povrchu podkladovej vrstvy
 • zvýšenie zaťaženia podkladovej vrstvy
 • zníženie celkového a nerovnomerného sadania
 • prekrytie mäkkých miest a prázdych priestorov

GEODOSKA sa používa:

 • pod vozovkami pozemných komunikácií, vrátane diaľníc, rýchlostných ciest, ciest všetkých tried, miestnych a mestských komunikácií pri rekonštrukcii vozoviek vrátane ich podložia
 • pod parkoviskami a inými dopravnými plochami (napr. letiská)
 • priamo ako dočasná komunikácia, spevnená pracovná alebo skladová plocha (žeriavové dráhy, prekladiská a pod.)
 • ako roznosný vankúš pod základmi rodinných domov, budov, hál, oporných múrov a iných stavebných objektov
 • pod podlahami budov a hál (obchodných, výrobných, skladových a pod.)
 • pod násypmi a inými horninovými konštrukciami

CHS-GEO Servis, a.s.
Vysoká 19
811 06 Bratislava
+421 2 634 540 90
info@chsgeo.sk

1990 – 2021 © CHS-GEO Servis, a.s.