About us

Eng

Spoločnosť CHÉMIA - SERVIS, a.s. bola založená v roku 1990 ako poradensko-konzultačná spoločnosť zameraná prevažne na oblasť ekologických stavieb. Jej aktivity sa postupne rozrastali aj do iných aplikačných oblastí ako sú cestné komunikácie, železnice, tunely, priemyselné haly a vodohospodárske stavby. V roku 2009 bola spoločnosť transformovaná na akciovú spoločnosť, čo nám dáva ešte väčšie možnosti byť Vašim serióznym a spoľahlivým partnerom.

Od 1.1.2012 sa spoločnosť CHÉMIA - SERVIS, a.s. stala výhradným distribútorom produktov spoločnosti Tensar International pre Slovenskú republiku. Zároveň pribrala do svojho portfólia zvárané gabiony od spoločnosti Compag, s.r.o.

Počas viac ako 20-ročného pôsobenia na slovenskom stavebnom trhu sa spoločnosť CHÉMIA - SERVIS, a.s. stala tradičným partnerom tých najambicióznejších stavebných projektov. Referenčné stavby zahŕňajú aj také významné projekty ako sú izolácie tunela Branisko, výstavba diaľnice D61 od Prístavného mostu až po Viedenskú cestu, či modernizácia medzinárodného železničného koridoru z Bratislavy cez Žilinu do Poľska.

CHÉMIA - SERVIS, a.s. je držiteľom certifikátov:

 • STN EN ISO 9001: 2009
 • STN EN ISO 14001: 2005
 • OHSAS 18001: 2007

Spoločnosť CHÉMIA - SERVIS, a.s. je členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) s ratingovým stupňom A udeľovaným SCB, členom Slovenskej cestnej spoločnosti (SCS) a Slovenskej tunelárskej asociácie (STA). Viacerí zamestnanci spoločnosti sú členmi Slovenskej geosyntetickej spoločnosti.

PRODUKTOVÉ PORTFÓLIO

Spoločnosť CHÉMIA – SERVIS, a.s. neustále rozširuje portfólio produktov a systémov s cieľom poskytnúť svojim zákazníkom kompletný rad produktov pre všetky aplikačné oblasti:

 • netkané geotextílie
 • izolačné fólie a bentonitové rohože
 • výstužné geomreže a výstužné geokompozity
 • drenážne geokompozity
 • protierózne georohože
 • produkty pre vystuženie asfaltových vrstiev
 • oporný systém GEOSVAH a GEOMUR
 • vystužená podkladová vrstva GEODOSKA
 • gabionová stavebnica BLOCK-SK

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Spoločnosť CHÉMIA – SERVIS, a.s. je Vašim partnerom od zámeru až po realizáciu. Ku každému projektu pristupujeme samostatne s cieľom nájsť optimálne technické a ekonomické riešenie s ohľadom na požiadavky investora. Z tohto dôvodu Vám poskytujeme rad služieb, ktoré začínajú v počiatočných fázach projektu a končia až jeho úspešnou realizáciou:

 • spracovanie podkladov pre hodnotenie vplyvov na životné prostredie – EIA
 • geofyzikálny prieskum
 • spracovanie projektovej dokumentácie
 • vypracovanie statických posudkov
 • návrh technického riešenia
 • optimalizácia navrhnutého technického riešenia
 • dodávka a inštalácia geosyntetických materiálov
 • technické poradenstvo pri inštalácii geosyntetických materiálov
 • činnosť stavbyvedúceho a stavebného dozoru

Rastúce požiadavky stavebných firiem na kvalitu práce, použitých materiálov i odbornosti motivujú firmu CHÉMIA - SERVIS, a.s. k rastúcemu zvyšovaniu kvality vlastnej práce. Práce, ktorá je spojením skúseností, kvality i zodpovednosti. Zodpovednosti za objekty, ktoré budú slúžiť ľuďom.

Budeme radi, ak nám aj vy dáte príležitosť byť s našimi službami spokojní.

CHS-GEO Servis, a.s.
Zadunajská cesta 10
811 06 Bratislava
+421 2 634 540 90
info@chsgeo.sk

1990 – 2021 © CHS-GEO Servis, a.s.