Cofra-Chemia - zlepšovanie vlastností zemín

Cofra-Chemia s.r.o. zabezpečuje dodávku a montáž vrátane kompletného technického poradenstva pre nasledovné produkty:

  • prefabrikované vertikálne drény MebraDrain
  • plastový mikropilotový systém AuGeo
  • podzemná tesniaca stena Geolock
  • plastové štetovnice Geoflex
  • dynamické hutnenie CDC

Viac informácií na:

www.cofra.sk

SK - CHÉMIA - SERVIS, a.s.
Zadunajská cesta 10
851 01 Bratislava
+421 2 634 540 90
obchod@chemiaservis.sk
technika@chemiaservis.sk

1990 – 2016 © CHÉMIA – SERVIS, a.s.